Welkom bij de Boerderijenlijn

De Boerderijenlijn is een helpdesk voor:
• eigenaren;
• architecten en aannemers;
• ambtenaren van gemeenten en overheden;
• makelaars en notarissen;
• geïnteresseerden.

De Boerderijenlijn verstrekt nuttige informatie over de bouw- en cultuurhistorische waarden van boerderijen, bijgebouwen en boerenerven.