Buitengebied in ontwikkeling

Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen zijn belangrijke elementen in de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het buitengebied. Om het behoud en onderhoud van deze gebouwen te stimuleren wil de provincie ruim baan maken voor zinvolle vormen van hergebruik.

De woonfunctie kan in veel gevallen een goede drager zijn voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten. De provincie streeft naar het beperken van burgerwoningen in het buitengebied. Echter, voor gebouwen met cultuurhistorische of beeldbepalende waarden is het toegestaan om één, en in sommige gevallen twee woningen binnen een (bedrijfs)gebouw te realiseren.

Naast wonen is een grote diversiteit van hergebruiksfuncties denkbaar, mits deze passen in de ruimtelijke en functionele karakteristiek van de omgeving. Een blauwdruk hiervoor is niet te geven. Maar de provincie werkt en denkt graag mee aan inspirerende en innovatieve ideeën, die kunnen bijdragen aan het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed, de karakteristieke beeldkwaliteit en de identiteit van het Brabantse platteland.

Naast een woonfunctie zijn andere functies mogelijk voor beeldbepalende gebouwen. Een vorm van hergebruik is bijvoorbeeld een atelier. Hiervan is in de gemeente Rucphen, onder de naam Galerie ‘Dom Arte’  een mooi voorbeeld te vinden. Naast de stallen is ook de buitenruimte van een passende inrichting voorzien doormiddel van een beeldentuin. Bij de inrichting van de tuin is aansluiting gezocht met het landschap.