Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen aan de Boerderijenlijn:

Wat is een cultuurhistorisch waardevolle boerderij?

Historische boerderijen en bijgebouwen vertegenwoordigen, op een zichtbare wijze, een traditionele bouwwijze van het agrarische erfgoed. De boerderijen en/of bijgebouwen zijn veelal ouder dan 40 jaar. In Noord–Brabant zijn naar schatting nog 5000 cultuurhistorisch waardevolle boerderijen aanwezig, slechts 8% van deze boerderijen heeft de status van rijks- of gemeentelijk monument.


Ik wil graag meer te weten komen over boerderijen. Kunt u mij publicaties over boerderijen noemen?

Belangrijke publicaties:
– J.A. Hendrikx, Traditionele boerderijen Noord-Brabant (Kempen Uitgevers, 2003;  ISBN 90-6657-391-0)

– Monumentenwacht Nederland i.s.m. Monumentenwacht Noord-Brabant, Onderhoudswijzer voor de Boerderij (2003)

– Bouwen aan boerderijen, Ideeenboek voor herstel en verniewing van oude boerderijen (Zutphen, 2003)

– Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Het Boerderijenboek

(Zwolle, 2003)

– George Dirven en Stan Elings, Het nut ging voor de sier, Boerenerven in Noord-Brabant (brochure 2005)

– Binnen bij Boeren, wonen en werken in historische boerderijen (Waanders Uitgevers Zwolle, 2004)

 

Is er een organisatie van eigenaren van boerderijen waar ik lid van zou kunnen worden?

Stichting De Brabantse Boerderij. Deze organisatie is een samengaan van Boerderijenstichting Noord-Brabant, de Commissie Boerderijenzorg Brabants Heem en Platform ‘Behoudt de Brabantse Boerderij’. Stichting De Brabantse Boerderij is gehuisvest bij het Monumentenhuis Brabant (tel, 0162-511833; info@monumentenhuisbrabant.nl )

 

Hoe kom ik te weten of mijn boerderij een monument is en welke consequenties heeft dat voor mij?

Als er sprake is van een monument staat dit bij uw gemeente geregistreerd. In geval uw boerderij een rijksmonument is, zijn er ook fiscale voordelen en kunt u gebruik maken van een laagrentende lening. Voor meer informatie www.cultureelerfgoed.nl.

Voor een gemeentelijk monument geldt geen fiscaal voordeel. In een aantal gemeenten kunt u gebruik maken van een subsidieregeling bij het treffen van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. In sommige gemeenten kan men als monumenthouder in aanmerking komen voor een gratis abonnement op de Monumentenwacht.

Via het Cultuurfonds voor Monumenten Noord-Brabant kan de eigenaar van een gemeentelijke monument in aanmerking komen voor een laagrentende lening. Voor een overzicht van subsidiemogelijkheden voor monumenten: zie www.monumentenhuisbrabant.nl

Voor het verrichten van restauratiewerkzaamheden dient u bij uw gemeente een vergunning aan te vragen. Uw gemeente kan u nader informatie verstrekken over het vergunningentraject.

 

Ik heb vragen over de onderhoudsstaat van mijn boerderij. Is er een instantie die mij hierover kan informeren?

In 1975 werd de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant opgericht. Zij stelt zich ten doel om het verval van o.a. cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in de provincie Noord-Brabant te voorkomen, door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Daartoe worden per jaar vele boerderijen bouwkundig geïnspecteerd. Tijdens die inspecties worden kleine gebreken meteen verholpen. De eigenaar van de boerderij krijgt van iedere inspectie een uitgebreid inspectierapport, aan de hand waarvan op een eenvoudige wijze een plan kan worden opgesteld voor het onderhoud van de boerderij. Tevens verstrekt de Monumentenwacht adviezen over alle technische zaken met betrekking tot op de boerderij.

 

Secretariaat:
Sparrendaalseweg 5,
5262 LR Vught,
tel. (0411) 64 33 66,
e-mail info@monumentenwachtbrabant.nl
en info@mwnb.nl