Vergunningtraject verbouwen monumentale boerderijen

Dat boerderijen worden verbouwd, is aan de orde van de dag. Evenals de bewoners van burgerwoonhuizen willen boerderijbezitters hun pand “geregeld” aanpassen aan de eisen van de tijd. Door de toegenomen welvaart zijn (verbetering van het) wooncomfort en woongenot gewoon geworden. Voor historische boerderijen geldt de bijzondere situatie dat er behalve een woongedeelte ook nog een bedrijfsgedeelte is. Door veranderende bedrijfseconomische omstandigheden in de agrarische sector, met name de schaalvergroting en de daarmee samenhangende verschijnselen, zijn vele historische gebouwen met een agrarische functie overbodig geraakt. Hun oorspronkelijke functie hebben ze verloren, waarna het wachten was op een nieuwe functie en hergebruik. Nieuwe economische dragers blijken nodig te zijn om historische boerderijen – letterlijk en figuurlijk – overeind te houden.

Voor verdere informatie over o.a. historische boerderijen in de verdrukking, nieuwe economische dragers, uitgangspunten voor herbestemming en verbouwing, onderzoek – kennis – afstemming, vooroverleg, adviesplicht bij rijksmonumenten, wet algemene bepalingen omgevingsrecht en wijzigings vergunningstelsel (rijks)monumenten zie onderstaande download.

Vergunningentraject en subsidiemogelijkheden voor boerderijen